Klimatski uslovi i doba godine, veoma utiču na potrošnju energije, ali uvek ostaje mogućnost za ono što nam je na dohvat ruke. Besplatnu energiju sunca nedovoljno koristimo a odličan je izvor, pre svega za pripremu tople sanitarne vode i kao podrška sistemu grejanja. Solarni sistemi se sastoje od 4 elementa: visokokvalitetnog solarnog panela, akumulatora toplote, pumpne grupe i automatike. Izuzetno dobro se uklapaju sa drugim sistemima grejanja i njihova primena će biti sve veća.