Rekonstrukcija sistema otapanja snega na trgu na Zlatiboru kao i prilaznih saobraćajnica,  u završnoj je fazi a trenutno se izvode radovi na podstanici koja se nalazi ispod bine. Povezuju se gasni generator sa razdelnicima i sabirnicima odakle kreću krugovi otapanja.