Uspešna saradnja Zanatskog centra Andrić i Vaillant Srbija se nastavlja, pa ni u 2020. (sada već po četvrti put uzastopno) nije izostalo priznanje za najveći broj instalisanih gasnih kondenzacionih kotlova.