Iako vreli letnji dani otežavaju radove, Zanatski centar Andrić uspeva da realizuje poslove planiranom dinamikom. Za potrebe grejanja Doma zdravlja u Užicu i Centra za majku i dete, koji se nalazi u sklopu ove institucije, rađen je gasni generator 1200 kW Weishaupt, a poslovi su realizovani u nekoliko faza. Prva faza radova podrazumevala je izradu betonske armirane ploče sa bočnim zidovima i ispunom, da bi sledeći korak bio izrada čelične konstrukcije i profila gasnog generatora.
Osim uštede u energentima, popravlja se i ekološka situacija u samom centru grada, gde se nalaze postojeća kotlarnica (na mazut) i dimnjak, jer poznato je, da se sagorevanjem mazuta oslobađaju štetna jedinjenja, s kojima se Užice i te kako “muči” u zimskom periodu…