Nakon izrade betonske ploče i čelične konstrukcije, pristupilo se zatvaranju, sa panelima od kamene vune, izradi ulaznih vrata, krovnih panela i podova u gasnom generatoru1200 kW Weishaupt , kojim će se grejati Dom zdravlja i Dom za majku i dete u Užicu.