Napravite pravi izbor sistema za grejanje ili hlađenje objekta. Odaberite nekog ko će vam ponuditi najbolje rešenje, radove izvesti na najkvalitetniji način i sutra biti dobra servisna podrška!

Jedno od neizbežnih pitanja, koje se gotovo svima nameće, jeste kako zagrejati, ili u toplim danima ohladiti stambeni i poslovni prostor. Želja nam je, ako smo u mogućnosti,  da to bude najbolji izbor, ali do pravog odgovora nije baš jednostavno doći, jer mnogo faktora je uključeno u ovaj, prilično složen proces. Ako ste na samom početku ili rekonstrukciji sistema grejanja, dobro bi bilo izabrati kvalitetnog izvođača i projektanta, kako bi kasnije bili zadovoljni u potpunosti.

Zanatski centar “Andrić” je užička porodična firma koja se bavi projektovanjem i izvođenjem termo-tehničkih instalacija i ovom prilikom ih predstavljamo kao nekog, sa kim uspešno sarađujemo određen vremenski period. Firma svoje poslovne prostorije ima na dve lokacije. U Užicu, u ulici Nikole Pašića 50, gde se nalazi izložbeni salon i prijemna kancelarija, i u Sevojnu, u ulici Krste Smiljanića 15, gde je smešten tehničko-komercijalni sektor, servisna radionica i magacin.

“Andrići” samostalno obavljanje delatnosti započinju u proleće 2001. godine i za nešto manje od dve decenije rada, dostižu adekvatno  pozicioniranje na tržištu, lako uočljiv kvalitet  i realizaciju projekata,  primenjenih u prostorima različitih veličina, od stambenih, do velikih proizvodnih hala i poslovnih sistema. Reč je o projektima za sve termičke uslove, nezavisno od toga da li je u pitanju grejanje ili hlađenje objekta.

Tim Zanatskog centra Andrić

Prva iskustva sticana su u najbližem  okruženju, s obzirom da je najstariji član porodice, Milivoje Andrić posedovao veliko iskustvo u postavljanju instalacija, koje je godinama sticao radeći za drugu, poznatu i renomiranu firmu. Prvi poslovi Zanatskog centra su bili skromnog obima i uglavnom su to bile instalacije u manjim stambenim  jedinicama. Radovi su izvođeni u Srbiji i Crnoj Gori a dvočlani tim su činili projektant i majstor. Tako se radilo par sezona, a nekoliko godina kasnije (2004.) dolazi do osetnog proširenja deleatnosti, kupovine poslovnog prostora i pre svega, realizacije složenijih poslova. Počinju da se izvode kompletni sistemi grejanja unutar stambenih i poslovnih zgrada.

   

Projekata je sve više, upošljavaju se novi radnici, konstantno obnavlja oprema za rad i sklapaju poslovni ugovori o održavanju objekata u sferi javnog sektora  (instalacije i sistemi grejanja i hlađenja dečjih vrtića, škola, ustanova…).Tokom 2008. godine pristupa se sve kompleksnijim poslovima, kao što su izvođenja parnih instalacija, toplovoda, gasnih instalacija i kotlarnica, toplotnih pumpi zemlja-voda, voda-voda… U to vreme Zanatski centar “Andrić” postaje licencirani  izvođač i serviser prestižnih kompanija ove delatnosti, a jedna od njih je i Vaillant.  Firma se razvijala, i uz primenu novih znanja ubrzo su realizovani poslovi koji do sada nisu rađeni na ovim prostorima.  Jedan od takvih je grejanje saobraćajnica toplotnim pumpama, kada se prevazilaze problemi koje stvara led u saobraćaju, zatim grejanje trgova, ili izrada gasnih kontejnerskih kotlarnica i njihovo projektovanje. Uspostavljaju se partnerstva, a 2010. godine potpisuje se ugovor o saradnji sa JP Užice gasom.  Ovo partnerstvo podrazumeva izvođenje kompletnih radova od merno regulacionog seta, do bilo kog potrošača.

2012. godinu obeležava nova faza razvoja. U skladu sa obimom posla proširen je i poslovni prostor, otvoren izložbeni salon, uposlen veći broj radnika, a kao neophodno se pokazalo i angažovanje još jednog inženjera-projektanta. Potpisani su i novi ugovori sa firmama podizvođačima. Novi poslovni i izložbeni prostor potencijalnim korisnicima usluga daje sve neophodne informacije, omogućava da saznaju sve o realizaciji radova, asortimanu, opremi koja se ugrađuje i sl.

U poslednjih pet godina porast obima usluga na godišnjem nivou se kretao od 20 do 30% tako da je 2018. godine  kupljen nov magacinski i kancelarijski prostor u Sevojnu veličine oko 500 m², gde je između ostalog, smešten i servis za  Vaillant-ove proizvode. Proširen je vozni park i izvesno je da će u skorijem periodu doći do upošljavanja novih radnika, jer posla je sve više. ZC Andrić u ovom trenutku upošljava 13 radnika koji su podeljeni u dva sektora:  administrativno komercijalni i tehnički sektor.

Tokom svih ovih godina realizovano je dosta velikih poslova. Uz spomenute, izdvajaju se i svi poslovi  u kojima se od samog starta partnerski prati kompanija Zlatiborac, za koju su izvođene sve parne i termotehničke instalacije. Veliki poslovi su realizovani u hotelima MONS (oko 1.500 m²) i Buket (oko 8.000 m²) na Zlatiboru, kao i gasne kotlarnice u javnom sektoru grada Užica (javna preduzeća i ustanove, škole, vrtići…)

Kada je u pitanju saradnja sa Vaillant-om, Goran Andrić, direktor Zanatskog centra ističe, da u ovoj kompaniji ima dobrog partnera, jer su odnos cene i kvaliteta proizvoda koje Vaillant nudi, nešto što ga potpuno zadovoljava. Osim toga, tu je i ponuda rezervnih delova u garanciji i van garantnog roka, odgovorno ispunjavanje svih tržišnih zahteva, odlična tehnička podrška i organizacija seminara i obuka za zaposlene u svim segmentima, a ne samo za servisere, što sve doživljavam kao jedan ozbiljan kvalitet, dodaje Andrić.

2017. i 2018. godine Zanatski centar “Andrić” je u Srbiji najviše ugradio Vaillantovih kondenzacionih uređaja, pa je ova kompanija, u dva navrata centru dodelila prestižno priznanje.

Jedno od najčešćih pitanja koje ljudi postavljaju, nezavisno od toga da li tek uvode grejanje, jeste, koji sistem je najbolji. Pitali smo u Zanatskom centru, da li je uopšte moguć jednostavan odgovor na ovo pitanje, a oni su nam rekli:

“Teško je odgovoriti, jer više faktora utiče na izbor sistema grejanja. Svaki objekat je “priča za sebe”. Treba uvek na umu imati i finansije, jer nisu svi istih platežnih mogućnosti. Na izbor utiče i vreme koje je potrebno za realizaciju nekog sistema. Ponekad je neophodan duži vremenski period za izvođenje radova, ako su složenije instalacije u pitanju, a ne mogu svi da čekaju.  Kad bi svodili priču i osvrnuli se na užički kraj, u ovom vremenu, prednost dajemo sistemima grejanja na gas. Ekspanzija je razvoja distributivne mreže, a tu su i ekološki problemi sa kojima se sredina suočava, pa je i to jedan od razloga, zbog kojih prednost dajemo gasu kao energentu. Ništa manje značajnim ne smatramo ni toplotne pumpe, koje su aktuelne npr. na Zlatiboru, gde smo primenili sve tipove pumpi.”

Praktikum za vrhunski servis

Goran Andrić veruje da su odgovornost, stručnost i dobra tehnička podrška ono što presudno utiče na porast obima posla u firmi kojom rukovodi. Iskreno se nada da će neko iz porodice, jednog dana, kada dođe vreme za to, nastaviti posao, koji polako prerasta u porodičnu tradiciju.