Jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja, nezavisno od toga da li se grejanje tek uvodi, jeste, koji sistem je najbolji. O tome, Goran Andrić, direktor Zanatskog centra kaže:
“Teško je odgovoriti, jer više faktora utiče na izbor sistema grejanja. Svaki objekat je “priča za sebe”. Treba uvek na umu imati i finansije, jer nisu svi istih platežnih mogućnosti. Na izbor utiče i vreme koje je potrebno za realizaciju nekog sistema. Ponekad je neophodan duži vremenski period za izvođenje radova, ako su složenije instalacije u pitanju, a ne mogu svi da čekaju. Kad bi svodili priču i osvrnuli se na užički kraj, u ovom vremenu, prednost dajemo sistemima grejanja na gas. Ekspanzija je razvoja distributivne mreže, a tu su i ekološki problemi sa kojima se sredina suočava, pa je i to jedan od razloga, zbog kojih prednost dajemo gasu kao energentu. Ništa manje značajnim ne smatramo ni toplotne pumpe, koje su aktuelne npr. na Zlatiboru, gde smo primenili sve tipove pumpi.”

Goran Andrić