U distribuciji toplotne energije sve više se koriste velike površine za prenos toplote. Ovu vrstu grejanja, prema načinu izvođenja, delimo na podno ili zidno. Kod podnog grejanja na betosku ploču se postavljaju ploče od stirodura a na njih cevi. Sledi izravnjavajući sloj, a kao pokrivka se najčešće koriste keramičke ili mermerne ploče. Moguće je postavljati i parket, ali sa izuzetno niskim procentom vlažnosti.