Temperaturni uslovi tokom decembra idu na ruku potrošačima kada je u pitanju ekonomičnost ili potrošnja energenata, što je pomalo iznenađujuće, jer smo duboko zašli u grejnu sezonu. U ovom peripodu godine uobičajeno je bilo da temperature u odnosu na današnje, budu i dvadesetak stepeni niže.
Ekipa Zanatskog centra Andrić realizuje više poslova u ovom periodu, a jedan je upravo završen tokom prošle sedmice. U pitanju je sistem grejanja za stambeni objekat u Družetićima, veličine 150 m². Instalisan je gasni kotao na propan-butan, izveden sistem solarne priprema sanitarne vode, a željena temperatura prostora se postiže podnim i radijatorskim grejanjem.