Prvi dani 2020. doneli su hladne dane i dugo očekivani sneg. Grejanje se pojačava a snegu, jedni raduju, drugi ne. Sigurno je da su padavine pomogle pročišćenju vazduha, koji nas je mučio tokom decembra, ali, koliko je to dovoljno? Da li ćemo za rešenje ekoloških problema nešto novo i konkretno učiniti, teško je danas sa sigurnošću govoriti. Razvoj distributivne mreže i gasa kao energenta pogoduje klimatskim uslovima, ali prelaz mnogih na ovaj energent, pre svega zbog finansijskih razloga, nije jednostavan poduhvat.

Izuzetno zanimljiv sistem su i toplotne pumpe. Dosta su primenjene na Zlatiboru a jedan od ozbiljnijih projekata je realizovan u stambenom objektu veličine oko 400 m², porodice Veljović. Kao osnovni izvor energije se koristi toplotna pumpa zemlja-voda, instalisane snage 35 kW. Postavljene su četiri sonde od 150 m, a sekundarni izvor energije je gasni kotao od 35 kW. Urađena je veza sa akumulacionim rezervoarom tople vode, na koji je preko eksternog izmenjivača vezan i sistem sa četiri solarna kolektora. Pored akumulacionog rezervoara tople, postoji i rezervoar za hladnu vodu. Predaja energije se vrši preko podnog grejanja, zatim zidnog grejanja (i hlađenja), kao i podnih ventilator konvertora, koji takođe imaju funkciju grejanja i hlađenja. Osim navedenog, greje se bazen, i otapa prilazni put sistemom podnog grejanja.