Jedan od zanimljivih poslova tokom 2019. godine, Zanatski centar Andrić je realizovao u poslovnom objektu firme Artex u naselju Turica u Užicu. Izvedeno je radijatorsko grejanje  sa gasnim kotlom na propan-butan, a greju se proizvodna hala i kancelarijski prostor.