U poslednjih nekoliko godina, pored drugih poslova koje realizuje,  Zanatski centar Andrić u Užicu izvodi dosta gasnih instalacija. Moglo bi se reći da su ovi poslovi u ekspanziji, što je svakako dobro, jer pre svega, grad ima dosta problema sa aerozagađenjem. Često su u pitanju dogradnje gasnih kotlova na postojeće instalacije, ali se izvode i kompletni sistemi.

 

Porodična kuća, veličine oko 200 m² u naselju Terazije je priključena na gradsku gasnu distributivnu mrežu. Osim gasnog kotla od 30 kW, instalisana su i dva solarna kolektora i bojler od 300 l za pripremu sanitarne vode, a u objektu je radijatorsko grejanje. Kompletna instalisana oprema je nemačkog renomiranog proizvođača VAILLANT.