Tokom prethodnih godina veliki broj poslova se odnosio na rekonstrukcije postojećih sistema grejana u školama i drugim javnim ustanovama u Užicu. Prošle godine u Vrtiću na Pori je na postojeći sistem grejanja gde su korišćeni kotao na naftu i elektro kotao, dodat gasni sistem od 150 kW sa tri zidna kotla (2 x 45 i 1 x 60 kW)  tako da je izvršena konverzija. Saradnja sa WEISHAUPT-om se nastavlja i do sada je urađeno sedam gasnih generatora.