Jedan od obimnijih poslova koji u ovom period realizuje Zanatski centar Andrić je kompletna rekonstrukcija podnog grejanja  trga na Zlatiboru, kao i prilaznih saobraćajnica, od kružnog toka do trga,  potez prema hotelu Dunav turist i put ka hotelu Palisad.

U sklopu kompletnog uređenja parcele, grejna površina zahvata oko 7.000 m² podne instalacije.  Posao je realizovan I pre desetak godina, ali je sada površina osetno proširena. Podstanica je i dalje ispod bine sa cirkulacionim pumpama, koje su u vezi sa šahtovima, gde se nalaze razdelnici i sabirnici grejnih krugova sistema otapanja. Kao energetski izvor planiran je gasni generator Weishaupt  1.200 kW.  Do sada je realizovano oko 40% posla.