Zanatski centar Andrić nastavlja sa izradom gasnih generatora po čemu već postaje prepoznatljiv, a ovog puta je kao izvor za potrebe grejanja hotela u Požegi, projektovan i izveden gasni generator od 300 kW (tri Vaillant kotla od po 100 kW).