Gasni generator toplote od 300 kW sa tri Vaillantova visokoefikasna gasna kondenzaciona kotla, namenjen za potrebe hotela u Požegi, pušten je u rad. Zanatski centar Andrić je izveo kompletan posao, projektovanje i pribavljanje svih neophodnih dozvola, a pored dugogodišnje uspešnje saradnje sa Vaillantom, postaje i projektant i izvođač gasnih generatora za potrebe ove renomirane firme.