Gasni generatori kao efikasno rešenje imaju sve češću primenu a Zanatski centar Andrić  je primenio ovaj sistem i kod nove sportske hale u Krčagovu, sa dva stabilna kotla po 210 ili ukupne snage od 420 kW.