U višespratnom objektu Vile borova na Zlatiboru, između ostalog, realizuje se i zidno grejanje i hlađenje objekta. U ovakvim sistemima, cevi se instališu na zid pomoću specijalnih držača i osetno su manjeg poprečnog preseka. Postavljaju se pre malterisanja.