U objektu sa više stambenih celina primenjeno je grejanje sa Vaillant gasnim kotlom, a za svaku jedinicu se upravljanje vrši preko pripadajućeg termostata. Takođe, svaka jedinica ima svoj kalorimetar, pa  očitavanje utroška toplotne energije, pravilno određuje i novčane troškove za utrošeni gas.