U završnim fazama izrade generatora, pristupilo se instalaciji opreme i postavljena su 4 kotla (po 300 kW WTC GB 300) ukupne snage 1200 kW, koji rade u kaskadnom režimu. Tu je i prateća oprema- pumpe, ekspanzione posude, sabirno razdelni cevovod, gasna instalacija, ventili, automatika… Zatim je izvršeno povezivanje toplovoda. Gasni generator je odvojen od instalacije Doma zdravlja preko izmenjivača toplote, tako da je sam generator zaštićen od potencijalnih nečistoća iz sistema.  Stari sistem sa dva kotla na mazut, ukupne snage 1100 kW, ostaje kao alternativa. Na kraju je urađena i zaštitna ograda oko generatora.