Hotel „Prezident“ Zlatibor

Informacije o projektu

Za potrebe Impol Sevala na Zlatiboru je tokom 2012. godine izvršena kompletna rekonstrukcija grejanja u hotelu Prezident. Ranije izveden sistem grejanja na naftu zamenjen i sada se kao energent koristi pelet. Ugrađeni su kotlovi Centrometal 110 i 70 kW u kaskadnom načinu vođenja.

 

 

Kompletna rekonstrukcija sistema grejanja

Impol Seval i hotel Prezident

  • Pelet
  • Radijatori
  • Kotlovi

Ostali projekti

Industrija mesa Zlatiborac (Ripanj)

Projekti

Turistička organizacija Zlatibor

Projekti

Industrija mesa Zlatiborac (Mačkat)

Projekti